ముంగిలి > పిచ్చాపాటి, సరదాగా > కంటికి కనపడనివి

కంటికి కనపడనివి

అక్టోబర్ 17, 2012

చిరకాల వాంఛ ఐన సూక్ష్మదర్శినిని (Microscope) ఇటీవలే కొన్నాను. చెప్పుకోదగ్గ వస్తువుల మీద ఇంకా ప్రయోగాలు చేయలేదు కానీ, నిత్య జీవితంలో మనం వాడే – మనకు తెలుసిన కొన్ని వస్తువులను 40x నుండి 650x వరకు మాగ్నిఫై చేసి కొన్ని చిత్రాలను తీసాను.

పంచదార

పంచదార

Trouser fabric

Trouser fabric

ఎల్‌.సీ.డీ. పానెల్

ఎల్‌.సీ.డీ. పానెల్

తేయాకు పొడి

తేయాకు పొడి

గడ్డపు వెంట్రుకలు

గడ్డపు వెంట్రుకలు

తివాచీ

తివాచీ

చిరు చెమట

చిరు చెమట

Wall fabric

Wall fabric

సబ్జా గింజ

సబ్జా గింజ

పెన్సిల్ వ్రాత

పెన్సిల్ వ్రాత

జిడ్డు (చర్మం)

జిడ్డు (చర్మం)

బొర్న్‌వీటా

బొర్న్‌వీటా

బాల్‌పెన్ వ్రాత

బాల్‌పెన్ వ్రాత

White board duster

White board duster

Stapler pin

Stapler pin

కాఫీ గింజ

కాఫీ గింజ

ఆవపు గింజ

ఆవపు గింజ

జీలకర్ర

జీలకర్ర

సోంపు

సోంపు

ప్రకటనలు